Avtal & blanketter

För allt ska gå rätt till krävs det lite pappersarbete. Här hittar du de avtal och blanketter som behövs för att ansluta dig till Vårviks fibernät. Blanketterna mejlas sedan till info@varviksfiber.se

Medlemsansökan

För att kunna ansluta din fastighet till fibernätet, eller överta en redan ansluten fastighets avtal, måste du vara medlem i Vårviks fiberförening.

Markavtal

För att kunna gräva ner kabel och fiber fram till din tomt/anlagd trädgård, behöver vi ett markavtal som ger oss tillåtelse att göra detta.

Val av utbud

Du kan välja mellan att vara kollektivt ansluten via Telia eller att använda dig av öppen fiber. Tänk på att du behöver ett avtal per fastighet om du har flera.

Fastighetsanslutning

Vårviks fiberförening behöver ett avtal för att ansluta din fastighet till fibernätet. I avtalet hittar du information om kostnader för indragning samt användarvillkor.

Överlåtelse av mark

Om du säljer mark där fiberföreningen lagt ner ledningar behöver du skicka in ett avtal om de nya ägarförhållandena till Vårviks fiberförening.

Överlåtelse av andel

I och med en försäljning av din fastighet ska du även överlåta din andel i föreningen till nya fastighetsägaren. Avtal och insatser övergår då till nya ägaren.

Avtal vägförening

Måste fiber läggas ner i en väg vars underhåll sköts av en vägförening ska ett avtal om markupplåtelse upprättas mellan de båda föreningarna.

Uppsägning av tjänst

Telia sätter upp ett antal villkor för vad som gäller när de sluter avtal med en fiberförening och tillhandahåller teknisk utrustning till föreningens medlemmar.


Telias allmänna villkor

Telia sätter upp ett antal villkor för vad som gäller när de sluter avtal med en ekonomisk fiberförening och tillhandahåller teknisk utrustning till föreningens medlemmar.

Integritetspolicy

Läs mer om Vårviks fibers integritetspolicy.

Stadgar

Här kan du läsa mer om vad som gäller om till exempel kallelser, rösträtt vid stämmor och så vidare.

Förvaltningsplan

En sammanställning av året som gått, eventuella framtida planer samt en inblick i föreningens ekonomi.